Ogólne warunki świadczenia usług

W trakcie rezerwacji tekst umowy nie jest zapisywany. Ogólne warunki umowy dostępne są w formacie PDF i mogą Państwo zapisać je samodzielnie.

1. stosunki prawne

1.1. Stosunek prawny między Tobą jako klientem a Adrialin d.o.o., Krčka 2a, 53270 Senj, Kroatien, wpisane w pod numerem (zwanym dalej ADRIALIN, "organizatorem turystyki" lub "organizatorem") obowiązują przepisy ustawowe oraz poniższe warunki podróży (OWU), które uzupełniają i dopełniają przepisy ustawowe. Dokonując rezerwacji, każdy klient uznaje te warunki za wiążące wyłącznie dla siebie i dla osób, które również zgłosił.

1.2. Ogólne warunki umowy są do wglądu o każdej porze w katalogu lub online (wersja do drukowania).

2. Zawarcie umowy o zakwaterowanie

2.1. Rezerwacji mogą dokonywać osoby pełnoletnie pisemnie, ustnie, telefonicznie lub online z ADRIALIN. Dokonując rezerwacji, składają Państwo ADRIALIN wiążącą ofertę zawarcia umowy o świadczenie usług noclegowych, przy czym są Państwo związani swoją ofertą do momentu jej potwierdzenia lub odwołania przez ADRIALIN na piśmie. Umowa o zakwaterowanie zostaje zawarta w momencie przesłania przez ADRIALIN potwierdzenia rezerwacji online/faktury w formie tekstowej, która jest wysyłana niezwłocznie pocztą elektroniczną, najpóźniej w ciągu 7 dni. Uwaga: automatyczne potwierdzenie przyjęcia rezerwacji przez ADRIALIN za pośrednictwem poczty elektronicznej, które jest wysyłane w przypadku rezerwacji online, nie jest potwierdzeniem rezerwacji.

2.2. Zwracamy uwagę, że zgodnie z ustawowymi przepisami dla oferowanych usług nie przysługuje prawo odwołania, lecz obowiązują wyłącznie ustawowe prawa odstąpienia i wypowiedzenia umowy.

2.3. Biura podróży i inni oferenci pełnią tylko rolę pośredników.

2.4. Jeśli dany obiekt nie jest dostępny, ADRIALIN może zaoferować klientowi jedną lub więcej odpowiadających mu alternatyw. Ty i organizator wycieczki nie jesteście związani tą nową ofertą. Jeśli chcesz ją zaakceptować, procedura jest taka sama jak w przypadku nowej rezerwacji.

2.5. Staramy się spełniać przekazane nam przy składaniu rezerwacji życzenia klientów przekazując je dalej osobom wynajmującym względnie administratorom danego obiektu. Prosimy jednakże wziąć pod uwagę fakt, że ADRIALIN nie może dać gwarancji ich spełnienia. Specjalne życzenia jak również rezerwacje i ustalenia ustne w tym zakresie są wiążące wyłącznie wtedy, jeżeli zostały potwierdzone przez ADRIALIN w formie pisemnej.

3. Zapłata

Przy dokonywaniu rezerwacji mają Państwo do wyboru następujące rodzaje zapłaty:
- Zapłata przelewem bankowym
- płatność przez polecenie zapłaty (tylko na terenie Niemiec i Austrii)
W procesie tym wrażliwe dane osobowe online takie jak numer konta, imię i nazwisko oraz adres są szyfrowane w serwisie za pomocą technologii SSL.
- W przypadku rezerwacji z krótkim wyprzedzeniem nie wszystkie z powyższych opcji płatności mogą być dostępne.

3.1. Zapłata

3.1.1 Depozyt za wynajem należy wpłacić niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji. Kwota zależy od zarezerwowanego obiektu i jest podana z góry w ofercie. Kaucja za wynajem zostanie zaliczona na poczet całkowitej kwoty po wystawieniu faktury.

3.1.2. Termin płatności można znaleźć w potwierdzeniu rezerwacji.

3.1.3 Fakturowanie będzie miało miejsce po otrzymaniu salda.

3.1.4. W przypadku rezerwacji dokonywanych od 50 dnia przed rozpoczęciem podróży (rezerwacje krótkoterminowe), całkowita kwota jest płatna natychmiast.

3.1.5. W przypadku nieotrzymania w terminie kaucji za wynajem lub pozostałej kwoty, lub całej kwoty wynajmu w przypadku rezerwacji krótkoterminowych, ADRIALIN może odmówić świadczenia usług. Ponadto ADRIALIN może wypowiedzieć umowę po wystawieniu upomnienia i wyznaczeniu terminu. Organizator może żądać opłat za anulowanie umowy jako odszkodowania zgodnie ze skalą anulowania podaną w punkcie 8.2, pod warunkiem, że w tym czasie nie istniała już wada wynajmu uprawniająca organizatora do anulowania umowy.

3.2. Płatność w trybie polecenia zapłaty (tylko z kont niemieckich lub austriackich)
W przypadku płatności za pomocą polecenia zapłaty, upoważniają Państwo ADRIALIN, przy pomocy Sparkasse Baden-Baden Gaggenau, Sophienstr. 1, D-76530 Baden-Baden, do pobierania płatności z podanego konta za pomocą polecenia zapłaty SEPA i poinstruowania Państwa instytucji kredytowej do honorowania tych poleceń zapłaty. Okres wypowiedzenia zostaje skrócony do jednego dnia. Obowiązują warunki uzgodnione z Twoją instytucją kredytową. Polecenie zapłaty nie jest możliwe z kont oszczędnościowych.

3.3.Jeśli dokonali Państwo rezerwacji na portalu innego usługodawcy i tam następuje płatność, podlega ona regulacjom danego usługodawcy. Proszę zasięgnąć u niego stosownych informacji na ten temat.

4. Kupony

4.1. Jeśli posiadasz kod do natychmiastowego bonu rabatowego i chcesz go zrealizować podczas rezerwacji, należy go wpisać podczas rezerwacji. Cena całkowita jest wówczas pomniejszana o wartość bonu. Późniejsze dopisanie do istniejących rezerwacji nie jest możliwe.

4.2. W przypadku zniżki polegającej na zaoferowaniu kuponu lub wyznaczeniu obiektów objętych kuponem na zwrot środków obowiązują odpowiednie warunki realizacji kuponu.

5. Dokumenty podróżne

5.1. Voucher podróżny zostanie wysłany do klienta po wpłaceniu kwoty podróży lub całkowitej kwoty wynajmu. Jeśli pozostała kwota ma być zapłacona na miejscu, voucher podróżny zostanie wysłany po otrzymaniu należnej zgodnie z umową kaucji za wynajem. Voucher podróżny identyfikuje Państwa jako najemcę wobec nadzorującego biura podróży lub właściciela kluczy na miejscu (recepcja, zarządca nieruchomości), lub hotelu czy ośrodka wypoczynkowego. Zawierają one wskazówki do nadzorującego biura podróży lub do zarezerwowanego obiektu, ich adres i numery telefonów oraz godziny zameldowania. Klient powinien pamiętać, że pozostałe dokumenty podróży zostaną wysłane dopiero po otrzymaniu pełnej płatności.

5.2. Prosimy o natychmiastowe powiadomienie nas, jeśli nie otrzymali Państwo od nas dokumentów podróży na co najmniej 5 dni przed wyjazdem. W takim przypadku wyślemy je niezwłocznie, pod warunkiem dokonania przez Ciebie płatności. Jeśli nie powiadomisz nas i nie rozpoczniesz podróży z powodu brakujących dokumentów podróży, musimy traktować to jako rezygnację z kosztami.

5.3. Jeśli dokonali Państwo rezerwacji na portalu innego usługodawcy, możliwe jest, że nie otrzymają Państwo dokumentów podróżnych od ADRIALIN, lecz od tego usługodawcy. Proszę zasięgnąć u niego stosownych informacji na ten temat.

6. usługi, ceny

6.1. Zakres i charakter usług świadczonych przez ADRIALIN w ramach umowy o zakwaterowanie regulują wyłącznie opisy, ilustracje i szczegóły cenowe w katalogach lub na stronie internetowej ADRIALIN, które obowiązują w okresie podróży i stały się podstawą umowy, jak również odnoszące się do nich szczegóły w potwierdzeniu rezerwacji. Umowy dodatkowe, które zmieniają zakres świadczeń umownych, wymagają wyraźnego potwierdzenia w formie tekstowej.

6.2. Gminy pobierają tzw. opłatę klimatyczną naliczaną od osoby i dnia pobytu. Prosimy o przeczytanie opisu zakwaterowania, aby dowiedzieć się, czy opłata ta zawarta jest już w cenie lub czy musi zostać uiszczona na miejscu.

6.3. Informacje na temat tego, czy koszty dodatkowe (za prąd, gaz i wodę) oraz opłaty za konkretne usługi (np. pościel, ostatnie sprzątanie lub inne dodatkowe usługi) zawarte są w cenie znajdą Państwo w opisie danej jednostki mieszkalnej .

6.4. Inne dodatkowe usługi zostały jako takie wyszczególnione i są opłacane na miejscu.

6.5. Może zdarzyć się, że przy przekazaniu kluczy trzeba będzie złożyć w depozyt stosowną kwotę (kaucję) jako zabezpieczenie na wypadek wystąpienia szkód. Zwrot lub rozliczenie tej kwoty następuje na zakończenie pobytu po wysprzątaniu i zdaniu jednostki mieszkalnej oraz inwentarza w niepogorszonym stanie.

6.6. Sprzątanie końcowe w mieszkaniach wczasowych i w domach wczasowych dotyczy każdorazowo Państwa jako klientów, niezależnie od końcowego czyszczenia przez osoby wynajmujące. Sprzątanie końcowe obejmuje umycie i poukładanie naczyń, usunięcie wszelkich odpadów i zamiecenie wszystkich pomieszczeń, tak aby wynajmowany obiekt mógł być przekazany czysto zamieciony.

6.7. W opisach obiektów zwraca się uwagę na to, czy w obiekcie do wynajęcie są ręczniki lub czy należy je ze sobą przywieźć. W niektórych przypadkach wynajmujący pozostawiają do dyspozycj ścierki do naczyń, generalnie zalecamy jednak wziąć je ze sobą. Dotyczy to również papieru toaletowego (pominąwszy hotele) jaki i płynu do mycia naczyń i środków czystości.

6.8. Jeżeli w obiekcie znajdują się dodatkowe łóżka i/ lub łóżka dla dzieci, wówczas znajdą Państwo taką wskazówkę w każdym opisie obiektu. Dodatkowe łóżka i łóżka dla dzieci muszą zostać zamówione przy rezerwacji i potwierdzone informacją zwrotną, a bon wczasowy musi zawierać dotyczącą tego odpowiednią adnotację.

6.9. Informację o tym, czy mogą Państwo zabrać zwierzę domowe, znajdą Państwo również w opisie każdego obiektu. Zwierzę domowe muszą Państwo w każdym razie zameldować przy rezerwacji, nawet wtedy, gdy zgodnie z opisem obiektu zezwala się na jego przywiezienie. Zezwolenie dotyczy zasadniczo tylko jednego zwierzęcia. Jeżeli przechowywanie zwierząt jest zabronione, nie oznacza to nieodzownie, że w domu, w ośrodku wczasowym itd. nie można liczyć na przechowanie zwierzęcia lub że w wynajętym przez Państwo obiekcie nie można czasowo trzymać zwierząt. Jeżeli istnieje zasadnicza zgoda na trzymanie zwierząt, nie oznacza to automatycznie, że mogą one poruszać się wszędzie swobodnie. W wielu ośrodkach wczasowych teren basenu i trawniki nie są dla psów udostępniane, dotyczy to jeszcze bardziej w razie przypadku restauracji i.in. Można spotkać się też z obowiązkiem trzymania psów na smyczy. Psom zabrania się także wchodzenia na teren basenów w domkach jednorodzinnych. W wielu miejscowościach zwierzęta domowe są zabronione na plaży lub w obrębie kompleksów plażowych, dlatego pod tym względem często trzeba wykazać się mobilnością.

6.10. Przy ofertach specjalnych np. 14=10 lub 7=5, przy procentowych zniżkach do ceny czynszu, przy akcjach takich jak rabat dla wczesnych rezerwacji lub oferty specjalne są do zapłacenia ewentualne zmieniające się koszty dodatkowe za cały pobyt. Jeżeli pobyt pokrywa się w ramach oferty specjalnej z dwoma różnym turnusami, wówczas jako podstawę rozliczenia uznaje się zawsze niższą cenę tygodniową względnie dzienną jako zniżkę.

6.11. W przypadku, kiedy firma ADRIALIN pośredniczy w imieniu innej firmy w sprzedaży ofert innych biur podróży lub usług innych firm (np. wycieczek, przelotów, wynajem samochodów itd.), to firma ADRIALIN odpowiada tylko za samo pośrednictwo, a nie za jakość usług. Zarówno umowa, która zostanie zawarta za naszym pośrednictwem, jak i jej treść są sporządzane w oparciu o obowiązujące normy prawne i ewentualnie o warunki ustalane przez jedną ze stron umowy.

7. zmiana w świadczeniach usług

7.1. Zmiany lub odstępstwa poszczególnych usług od uzgodnionej treści umowy o zakwaterowanie, które stały się konieczne po zawarciu umowy i które nie zostały spowodowane przez nas wbrew dobrej wierze, są dopuszczalne tylko wtedy, gdy zmiany i odstępstwa nie są znaczące i nie wpływają na ogólny charakter zarezerwowanej podróży. Wszelkie roszczenia gwarancyjne pozostają nienaruszone, o ile zmienione usługi są wadliwe.

7.2. Prawa wymienione w poprzednim ustępie przysługują Państwu również w przypadku istotnej zmiany świadczenia i należy ich dochodzić niezwłocznie po powiadomieniu o istotnej zmianie.

7.3. Zmiany w rezerwacji (zwiększenie liczby osób jeżeli jest możliwe, wydłużenie pobytu) dokonywane jest przez ADRIALIN za dodatkową opłatą w wysokości 30 €. Pozostałe zmiany w rezerwacji są traktowane jak rezygnacja.

7.4.1. Zmiany w rezerwacji nie mogą być dokonywane w ciągu ostatnich 7 dni przed przyjazdem. Wszelkie dodatkowe koszty poniesione w związku ze zmianą rezerwacji w ciągu ostatnich 3 tygodni przed przyjazdem mogą być opłacone wyłącznie za pomocą polecenia zapłaty.

7.4.2. Zmiana rezerwacji w przypadku rejsu możliwa jest na 60 dni przed rozpoczęciem podróży. Opłata za dokonanie zmiany rezerwacji wynosi 5% kwoty naliczonej za dany rejs. W przypadku zmiany liczby uczestników, tj. w przypadku anulowania rezerwacji dla jednej z osób,rndokonanej na 3 dni (lub krócej) przed rozpoczęciem podróży należy mimo to zapłacić całą kwotę za wyżywienie (zarówno pełne, jak i niepełne).

8. Anulowanie

8.1. W każdej chwili przed rozpoczęciem okresu wynajmu mogą Państwo odstąpić od umowy o zakwaterowanie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie jest związane z konkretną formą, ale zalecamy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy lub e-mail z prośbą o potwierdzenie ze względu na weryfikowalność dla obu stron. O odstąpieniu od umowy decyduje data otrzymania przez ADRIALIN oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8.2. Wysokość roszczenia z tytułu opłat za anulowanie rezerwacji zależy od aktualnych warunków anulowania rezerwacji w danym obiekcie. Będą one wyświetlane na naszej stronie internetowej po obliczeniu ceny i zostaną uwzględnione w potwierdzeniu rezerwacji.

8.3. Odstępstwa od przepisów wymienionych w punkcie odstąpienie od umowy będą miały miejsce, jeśli skorzystają Państwo z prawa do zapewnienia zastępczego lokatora. Warunkiem tego jest jednak, aby ADRIALIN jako organizator wycieczki otrzymał wiążące powiadomienie w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem wycieczki, aby można było dokonać niezbędnych zmian. Warunkiem jest również, aby najemca zastępczy spełniał szczególne wymagania wycieczki i aby przepisy prawne lub zarządzenia urzędowe nie były z tym sprzeczne. Wraz z potwierdzeniem zmiany nazwiska przez organizatora wycieczki nowy uczestnik wstępuje w prawa i obowiązki wynikające z umowy o zakwaterowanie. Koszty poniesione przez ADRIALIN w wyniku tej zmiany obciążają Państwa w wysokości 30 euro za transakcję.

8.4. Klient jako osoba wynajmująca obiekt jest zobowiązany udowodnić biuru "ADRIALIN" jako organizatorowi, że nie powstała żadna szkoda lub powstała szkoda jest znacznie mniejsza niż wymagany ryczałt.

8.5. Jeśli dokonali Państwo rezerwacji na portalu innego usługodawcy, koszty odstąpienia od umowy mogą być inne. Proszę zasięgnąć u niego stosownych informacji na ten temat.

8.6. Wnioski o anulowanie są zazwyczaj przetwarzane w ciągu jednego dnia roboczego. Jeśli anulowanie rezerwacji skutkuje powstaniem salda kredytowego, zostanie ono niezwłocznie zwrócone za pośrednictwem metody płatności wybranej do opłacenia rezerwacji.

9. Wycofanie/ wypowiedzenie ze strony biura "ADRIALIN"

9.1. ADRIALIN może odstąpić od umowy o zakwaterowanie przed rozpoczęciem okresu wynajmu lub rozwiązać umowę o zakwaterowanie po rozpoczęciu okresu wynajmu:
a) bez dotrzymania terminu, jeżeli podróżny mimo napomnień długotrwale uniemożliwia realizację wczasów lub poprzez swoje zachowanie zagraża innym lub zachowuje się w jakikolwiek inny sposób niezgodny z umową.
b) bez dotrzymania terminu, jeżeli realizacja wczasów jest znacznie utrudniona, zagrożona lub naruszona w związku z nieprzewidzianymi podczas zawierania umowy siłami wyższymi lub strajkiem.
Jeśli ADRIALIN rozwiąże umowę o zakwaterowanie zgodnie z punktem a), wówczas cena całkowita przepada.
Jeśli ADRIALIN odstąpi od umowy zgodnie z b) przed rozpoczęciem okresu najmu, wszystkie wpłacone kwoty zostaną natychmiast zwrócone; dalsze roszczenia są wyraźnie wykluczone.
Jeżeli ADRIALIN rozwiąże umowę zgodnie z punktem b) po rozpoczęciu okresu wynajmu, zwrócona zostanie Państwu ta część ceny całkowitej, która odpowiada zaoszczędzonym przez ADRIALIN nakładom.

9.2. Jeśli w opisie obiektu lub w innych dokumentach, które stały się częścią umowy, określono minimalną liczbę uczestników, ADRIALIN może odstąpić od umowy o zakwaterowanie nie później niż 22 dnia przed rozpoczęciem podróży, jeśli ta liczba nie zostanie osiągnięta. Jeżeli w takim przypadku ADRIALIN odstąpi od umowy o zakwaterowanie, klient może żądać przedstawienia oferty zastępczej, o ile ADRIALIN jest w stanie zapewnić ją z własnej oferty bez dodatkowych kosztów dla klienta. W przeciwnym razie klientowi zostaną oczywiście niezwłocznie zwrócone wszelkie płatności dokonane na poczet ceny całkowitej.

10. Wyposażenie wynajmowanych obiektów

10.1. W mieszkaniach wczasowych i w domach wczasowych znajdują się zazwyczaj naczynia i sztućce w komplecie i w odpowiedniej ilości, odpowiadającej liczbie rezerwujących osób. Do podstawowego wyposażenia wlicza się lodówkę i dlatego nie jest ona zawsze dodatkowo wymieniana w opisach obiektów. Wszystkie inne techniczne sprzęty domowe są tylko wtedy do dyspozycji, jeżeli zostały wyraźnie wymienione w opisie.

10.2. Jeżeli możliwy jest odbiór telewizji za pośrednictwem zestawu satelitarnego lub telewizji kablowej informacja na ten temat znajduje się w opisie obiektu. Nie stanowi ona jednakże gwarancji możliwości odbioru programów w rodzimym języku klienta.

10.3. Jeżeli w opisie wymienione są meble ogrodowe, nie oznacza to, że dla każdej osoby przewidziano jedno krzesło ogrodowe. Leżaki i parasole są na wyposażeniu wtedy, gdy jest to zaznaczone w opisie.

10.4. Wszystkie obiekty oferujące miejsca noclegowe posiadają odpowiednie zezwolenia na udzielanie noclegów zgodnie z miejscowymi i krajowymi przepisami w tym zakresie. Obiekty wczasowe przeznaczane są zazwyczaj wyłącznie do celów urlopowych, co ma wpływ na ich architekturę i sposób umeblowania. Łazienka i pomieszczenia sypialne są dużo mniejsze a łóżka inne niż zazwyczaj. Elementy wyposażenia służą przeważnie konkretnemu zastosowaniu. Wczasowicz powinien zdać sobie sprawę z tego, że w innych krajach mogą obowiązywać odmienne przepisy budowlane, przez co balustrady balkonów i schodów mogą być dużo niższe, schody bardziej strome, okna i drzwi również nie muszą odpowiadać znanym Państwu normom. Również izolacja przeciwdźwiękowa tych obiektów nie jest taka jak zazwyczaj, ale odpowiada typowym dla danego kraju warunkom, co sprawia, że ochrona przeciwdźwiękowa i ochrona przed hałasem mogą być odmienne od znanych Państwu. Obiekty wczasowe i mieszkania są często w ciągu roku zamieszkiwane przez ich właścicieli, tak że część obiektu może pozostawać zamknięta, ponieważ znajdują się tam rzeczy właścicieli. Najemcom udostępniana jest w każdym razie wystarczająca ilość pomieszczeń i miejsca.
Zwyczajowa międzynarodowa klasyfikacja hoteli oparta na systemie gwiazdek pozwala zorientować się w standardzie hotelu i bazuje na danych o kategorii w danym kraju.

10.5. Informacje dotyczące wielkości mieszkania w metrach kwadratowych to dane przybliżone, które mogą się różnić o maks. 10%. Informacje dotyczące wielkości dotyczą także powierzchni obiektów przeznaczonych dla gości. Są to w szczególności balkony, lodżie, ogrody zimowe i tarasy.

11. Prawa i obowiązki gości.

11.1. Państwo jako najemcy mają prawo użytkować cały wynajmowany obiekt, łącznie z meblami i sprzętami użytkowymi. Państwo zobowiązują się, obchodzić się z wynajmowanym obiektem i jego wyposażeniem, jak i ewentualnie ze wspólnymi urządzeniami z jak największą dbałością.

11.2. Państwo są zobowiązani do wynagrodzenia szkody, powstałej podczas wynajmu z winy Państwa, Państwa osób towarzyszących lub gości.

12. ilość osób

12.1. Wynajmowany obiekt nie może być zajmowany przez więcej osób niż zostało to ustalone w katalogu i potwierdzone na bonie wczasowym (z wyjątkiem małego dziecka poniżej 2 lat).

12.2. W przypadku zajmowania obiektu przez większą liczbę osób, osoba wynajmująca ma prawo odrzucić względnie wydalić te osoby, lub wymagać odpowiedniej opłaty za czynsz z doliczeniem kosztów dodatkowych.

13. godziny przyjazdu i wyjazdu

13.1. W dniu przyjazdu należy zameldować się w zarezerwowanym obiekcie w godzinach od 14.00 do 19.00, chyba że zostało to ustalone inaczej. Jeżeli nie mogą Państwo dotrzymać wyznaczonych godzin przyjazdu, wówczas nie możemy zagwarantować Państwu odpowiedniego powitania.

13.2. W dniu odjazdu wynajmowane obiekty muszą zostać opuszczone najpóźniej o godzinie 10 i przekazane wynajmującemu lub jego pełnomocnikowi.

14. Odpowiedzialność

14.1. ADRIALIN w ramach zachowania staranność sumiennego kupca odpowiada za
a) sumienne przygotowanie usług zakwaterowania
b) staranny wybór i nadzór usługodawców
c) poprawność w opisie usług
d) prawidłowe wykonanie usług określonych w umowie.

14.2. Odpowiedzialność ADRIALIN za szkody, które nie są szkodami cielesnymi, jest ograniczona do trzykrotności ceny wynajmu, o ile szkody najemcy nie zostały spowodowane ani umyślnie, ani przez rażące zaniedbanie lub o ile ADRIALIN odpowiada za szkody poniesione przez najemcę wyłącznie z winy usługodawcy.

14.3. Żądanie rekompensaty za szkodę w stosunku do biura "ADRIALIN" jest o tyle ograniczone lub wykluczone, o ile mogą być zastosowane międzynarodowe porozumienia lub oparte na nich przepisy mające zastosowanie w przypadku usług świadczonych przez wykonawcę usług, żądanie rekompensaty za szkodę w stosunku do wykonawcy usługi może być wniesione wyłącznie pod określonymi warunkami lub ograniczeniami lub pod określonymi warunkami może być wykluczone.

14.4. W przypadku ewentualnych zakłóceń w wykonywaniu usługi mają Państwo ustawowy obowiązek podjęcia wszystkich możliwych kroków w celu usunięcia zakłócenia i zmniejszenia ewentualnie powstających szkód lub zapobieżenia im. Wynika z tego przede wszystkim obowiązek niezwłocznego przedkładania zażaleń znajdującym się na miejscu centrom obsługi / osobom do kontaktu, wyszczególnionych w dokumentach podróży. W przypadku zawinionego braku niezwłocznego wskazania usterek organizator podróży nie ma obowiązku obniżenia ceny ani wypłaty odszkodowania.

14.5. Wykonawcy usług (właściciele, dozorcy, agencje itd.) nie mają funkcji przedstawiciela biura "ADRIALIN", nie mają także uprawnień przyjmowania skarg oraz wydawania i przyjmowania oświadczeń prawnych.

14.6. Roszczeń z tytułu niezgodnych z umową usług można dochodzić wobec ADRIALIN w ciągu jednego miesiąca od ustalonego w umowie zakończenia podróży, przy czym zdecydowanie zalecamy, aby było to w formie pisemnej. Warunkiem jest, że uzgodnione usługi lub przyjęte przez Państwa świadczenia zastępcze zostały wykonane niezgodnie z umową, że zgłosili Państwo niezwłocznie wadę i że nie podjęto odpowiednich działań naprawczych. Jeśli usługi są znacznie utrudnione przez wady, mogą Państwo wypowiedzieć umowę o zakwaterowanie. Z reguły warunkiem jest to, że zażądali Państwo od ADRIALIN usunięcia wad w odpowiednim terminie i że termin ten upłynął bezskutecznie.

14.7. Reklamację można przesłać w formie pisemnej na adres pocztowy podany w punkcie 1.1 niniejszych OWH lub na adres e-mail, z którego otrzymano dokumenty rezerwacji. Odpowiedzi na reklamacje będą zazwyczaj udzielane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez ADRIALIN.

14.8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za cytaty w opisie miejscowości, ponieważ nie stanowią one przedmiotu umowy i organizator nie ma wpływu na ich powstanie oraz sprawdzenie ich dokładności.

14.9. Uznaje się, że pomiędzy Państwem a ADRIALINEM został uzgodniony termin przedawnienia wynoszący jeden rok od zakończenia zakwaterowania przewidzianego w umowie.

14.10. Odstąpienie od roszczeń względem firmy Adrialin na rzecz osób trzecich, w tym współmałżonka lub krewnych pierwszego stopnia jest wykluczone. Ponadto niedopuszczalne jest także sądowe dochodzenie roszczeń w imieniu uczestnika podróży przez osoby trzecie.

14.11. Zniszenie bagażu lub opóźnienia w jego wydaniu w przypadku podróży lotniczych lub innych środków transportu należy niezwłocznie zgłosić na miejscu powiadamiając również odpowiednią firmę przewozową. Ponadto należy poprosić o wystawienie odpowiedniego zaświadczenia (np. Lost Report w przypadku linii lotniczych), aby zgodnie z międzynarodowymi umowami nie utracić prawa do rekompensaty.

15. regulamin wyjazdu

15.1. Obywatele Państw członkowskich UE wybierający się do Chorwacji, Włoch, Hiszpanii, Francji, Austrii oraz Turcji muszą zabrać ze sobą ważny paszport lub dowód osobisty (w przypadku pobytu nie przekraczającego 30 dni).

15.2. Obywatele krajów nie będących członkami Unii Europejskiej sami odpowiadają za dopełnienie wszystkich wymagań w zakresie wiz, szczepień oraz przepisów celnych. Wszelkie obciążenia, w szczególności opłaty za rezygnację z rezerwacji, będącymi wynikiem niespełnienia wymogów i właściwych przepisów ponoszą Państwo.

15.3. Za dopłatą w kwocie 20,00 EUR zostanie wydane Państwu przez nas odpowiednie zaświadczenie potrzebne do złożenia wniosku o wydanie wizy. Zaświadczenia wysyłane są za pośrednictwem poczty.

16. Działanie i kompetencje sądu

16.1. Nieważność poszczególnych postanowień umowy o zakwaterowanie nie powoduje nieważności całej umowy o zakwaterowanie.

16.2. Klient może złożyć pozew przeciw organizatorowi pobytu wyłącznie w sądzie właściwym dla siedziby organizatora.

16.3. W przypadku wniesienia powództwa przez organizatora przeciw klientowi, sądem właściwym miejscowo jest sąd odpowiadający siedzibie klienta . W przypadku działań prawnych przeciwko klientom lub partnerom umowy o zakwaterowanie, którzy są kupcami, osobami prawnymi prawa publicznego lub prywatnego lub osobami, które mają miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu za granicą lub których miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu nie jest znane w momencie wniesienia powództwa, ustala się, że miejscem jurysdykcji jest siedziba organizatora turystyki.

16.4. Poprzednie postanowienia nie obowiązują,
a) jeżeli i o ile postanowienia umów międzynarodowych, które mają zastosowanie do umowy o zakwaterowanie pomiędzy klientem a organizatorem turystyki i które nie mogą być umownie wykluczone, działają inaczej na korzyść klienta lub
b) jeśli i o ile nieobowiązkowe przepisy obowiązujące dla umowy o zakwaterowanie w państwie członkowskim UE, do którego należy klient, są korzystniejsze dla klienta niż poniższe przepisy lub odpowiadające im przepisy ustawowe.

16.5. Komisja europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów związanych z transakcjami w e-sklepach. Platforma jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nasz adres e-mail to : contact@adrialin.pl . ADRIALIN nie jest zobowiązany do udziału w postępowaniu arbitrażowym.