Impressum

Dostawca i partner umowy dla wszystkich rezerwacji

Adrialin d.o.o.
Krčka 2a

53270 Senj
Kroatien

Adres internetowy i e-mailowy

Internet: http://www.adrialin.pl
E-mail: contact@adrialin.pl

Wpis do rejestru

wpisana doHandelsgericht Rijeka
pod numerem:
020025972

Dyrektor uprawniony do reprezentowania firmy : Josip Sojat

Numer identyfikacji podatkowej

NIP: OIB 41487655993

Dane do przelewów

Numer konta: 30 3932 19
Numer banku: 66250030
Nazwa banku: Sparkasse Baden-Baden Gaggenau
Sophienstraße 1, 76530 Baden-Baden, Deutschland

kod SWIFT/BIC: SOLADES1BAD
kod IBAN: DE19 6625 0030 0030 3932 19

Numery serwisowe

Numer telefonu: +48 22 244 12 54
numer faksu: +49 (0)7225 9880-29

Godziny otwarcia

Od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 18.00 CET (Czas środkowoeuropejski )
poza dniami świątecznymi